Arbetslöshetssituationen augusti 2007

Fler lediga platser än arbetslösa
I augusti uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,7 procent, 0,5 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 57 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,1 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (2,3 procent) än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 1,3 procentenheter lägre  (3,6 procent) än i augusti ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (1,9 procent) var 0,3 procentenheter lägre i augusti i år jämfört med augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 4 personer till 50 jämfört med augusti ifjol, vilket utgör 0,4 procent av arbetskraften. Antalet lediga platser var i augusti 233 stycken, och det är 75 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare.

Hela meddelandet kan du läsa här.