Arbetslöshetssituationen augusti 2008

Arbetslöshetsgraden ökar
I augusti uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,0 procent, 0,3 procentenheter högre än augusti ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,3 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (2,5 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,2 procent) var 0,6 procentenheter högre än i augusti ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,0 procent) var 0,1 procentenheter högre i augusti i år jämfört med augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 5 personer till 45 jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i skärgården sjunker
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,6 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I augusti var arbetslöshetsgraden 1,5 procent på landsbygden och 1,6 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Brändö, Vårdö samt Mariehamn med 2,6 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i augusti 151 stycken, och det är 82 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 56,8 procent i augusti i år, vilket var 47,7 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 76,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 593 st i slutet av augusti vilket är 13 personer färre än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 212 st lediga platser, vilket var 4 st fler än under augusti ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 64 procent inom tre veckor jämfört med ca 51 procent under augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (53 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 29 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.