Arbetslöshetssituationen augusti 2009

 

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,9 procent i augustiI augusti uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, 0,9 procentenheter högre än i augusti ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var även den 0,9 procentenheter högre än i augusti 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,0 procent) var 1,9 procentenheter högre än i augusti ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,5 procentenheter högre än i augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 30 personer till 75 jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden  hög i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökar, i augusti var den 3,6 procent medan den i augusti ifjol var 2,6 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i augusti till 2,4 procent (1,5 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,5 procent (1,6 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Geta med 4,6 procent och lägst i Hammarland med 1,5 procent.

Antalet  lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i augusti 137 stycken, och det är 14 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 34,5 procent i augusti i år, vilket var 22,3 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till  3,0 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till  49,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 748 st i slutet av augusti vilket är 155 personer fler än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 167 st lediga platser, vilket var 45 st färre än under augusti ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 59 procent inom tre veckor jämfört med ca 64 procent under augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (43 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.