Arbetslöshetssituationen augusti 2010

Arbetslösheten visar tecken på att plana ut

I augusti uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,0 procent, 0,1 procentenheter högre än i augusti ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska kvinnorna (3,3 procent) än för männen (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,8 procent) var 0,8 procentenheter högre än i augusti ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,4 procentenheter högre i augusti i år jämfört med augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 27 personer till 102 jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i augusti var den 3,7 procent medan den i augusti ifjol var 3,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i augusti 2,5 procent (2,4 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården minskade till 2,4 procent (2,5 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Eckerö med 4,9 procent, medan Lumparland inte hade några arbetslösa i augusti.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i augusti 165 stycken, och det är 28 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 40,0 procent i augusti i år, vilket var 5,4 procentenheter högre än i augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,2 respektive 3,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 48,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 801 st i slutet av augusti vilket är 53 personer mer än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 144 st lediga platser, vilket är 23 platser mindre än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60 procent inom tre veckor jämfört med ca 59 procent under augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (34 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 10 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 september 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)