Arbetslöshetssituationen augusti 2012

Arbetslöshetsgraden 3,1 procent i augusti

I augusti ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, en ökning med ca 0,3 procentenheter jämfört med augusti ifjol då den var 2,8 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 41 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och den var samma för både de åländska männen och för de åländska kvinnorna (3,4 procent vardera). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,6 procent) var 0,4 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,3 procent) var 0,1 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (96 st) var 20 personer fler jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Brändö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i augusti till 4,1 procent, i augusti ifjol var den 3,5 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i augusti till 2,5 procent (2,4 procent i augusti ifjol) och i skärgården var den oförändrad (2,5 procent). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Brändö med 5,0 procent medan det i Kökar samt Sottunga inte fanns några arbetslösa personer.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar

Antalet lediga platser var i augusti 127 stycken, och det är 39 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 28,6 procent i augusti i år, vilket var 12,3 procentenheter lägre än i augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i augusti till 3,1 procent och den totala arbetslösheten till 3,5 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 41,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 850 st i slutet av augusti vilket är 37 personer fler än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 171 st lediga platser, vilket är 20 platser färre än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 61 procent inom tre veckor, jämfört med ca 55 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 58 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 2 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 september 2012

Kommande publicering preliminärt 2 oktober 2012