Arbetslöshetssituationen augusti 2013

Arbetslöshetsgraden 3,2 procent i augusti

I augusti ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,2 procent, en ökning med ca 0,1 procentenheter jämfört med augusti ifjol då den var 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 44 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och var för de åländska männen 4,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,1 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,6 procent, samma som i augusti ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,4 procentenheter högre än i augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (107 st) var 11 personer fler jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i augusti till 4,3 procent, i augusti ifjol var den 4,1 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i augusti till 2,6 procent (2,5 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,2 procent (2,5 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Geta, med 6,6 procent, medan den var lägst i Kumlinge, med 1,2 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i augusti 139 stycken (inklusive 4 platser utanför Åland), och det är 12 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 30,3 procent i augusti i år, vilket är 1,7 procentenheter mer än augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i augusti till 3,4 procent och den totala arbetslösheten till 3,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 42,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 852 st i slutet av augusti vilket är 2 personer fler än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 174 st lediga platser, vilket är 3 platser fler än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 61,4 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (med 44 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 4 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 september 2013

Kommande publicering preliminärt 2 oktober 2013