Arbetslöshetssituationen augusti 2014

Arbetslöshetsgraden 3,9 procent i augusti

I augusti var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,9 procent, i augusti ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 30 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,1 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,9 procent, i augusti ifjol var den 6,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i augusti ifjol var andelen 2,8 procent. Antalet långtidsarbetslösa (153 st) ökade jämfört med augusti ifjol (107 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i augusti till 5,2 procent, i augusti ifjol var den 4,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i augusti 3,1 procent (2,6 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,7 procent (2,2 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Mariehamn (med 5,2 procent) medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa i augusti.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i augusti 134 stycken (inklusive 25 platser utanför Åland), och det är 5 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 23,7 procent i augusti i år, vilket är 6,6 procentenheter mindre än augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i augusti till 4,2 procent och den totala arbetslösheten till 4,4 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 33,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 996 st i slutet av augusti vilket är hela 144 personer fler än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 185 st lediga platser, vilket är 11 platser fler än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,6 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 70 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 3 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 september 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 oktober 2014