Arbetslöshetssituationen augusti 2015

Arbetslöshetsgraden 3,5 procent i augusti

I augusti var den öppna arbetslöshetsgraden 3,5 procent, i augusti ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och var för de åländska männen 4,3 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 5,6 procent, i augusti ifjol var den 6,9 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, samma som i augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (141 st) var tolv personer färre jämfört med augusti ifjol (153 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i augusti ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk kraftigt i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i augusti till 4,4 procent, i augusti ifjol var den 5,2 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i augusti 3,1 procent (samma som i augusti ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,4 procent (2,7 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti, trots sänkningen, högst i Mariehamn (med 4,4 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i augusti 159 stycken (inklusive fyra platser utanför Åland), och det är 25 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 31,1 procent i augusti i år, vilket är 7,4 procentenheter högre än augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i augusti till 3,7 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 43,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 985 st i slutet av augusti vilket är elva personer färre än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 243 st lediga platser, vilket är hela 58 platser fler än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 44,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 52,4 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 125 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 september 2015

Kommande publicering preliminärt 2 oktober 2015