Arbetslöshetssituationen december 2003

Arbetslösheten oförändrad i december
Den öppna arbetslöshetsgraden var i december 2,3 %. Jämfört med november är situationen oförändrad, och jämfört med december 2002 handlar det om en ökning med 0,2 procentenheter. För män var arbetslösheten i december 2,5 % och för kvinnor 2,1 %. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i december 2,7 %. För män var den totala arbetslösheten 3,0 % och för kvinnor 2,3 %. Det totala antalet arbetslösa var 350 personer, vilket är en ökning från november med 3 personer. Jämfört med december 2002 är det en ökning med 40 personer. Av de arbetslösa var 46 personer placerade genom åtgärder. Antalet lediga platser var i december 177 stycken, vilket är en ökning från november med 53 platser. Jämfört med december ifjol är det en ökning med 28 platser.

Arbetslösheten steg under det fjärde kvartalet
Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet i genomsnitt 2,2 %. Jämfört med fjärde kvartalet 2002 är detta en ökning med 0,2 procentenheter. För män var arbetslösheten under det fjärde kvartalet 2,3 % och för kvinnor 2,2 %. Antalet öppet arbetslösa var under det fjärde kvartalet i genomsnitt 296 personer, vilket jämfört med det fjärde kvartalet 2002 är en ökning med 34 personer. Den totala arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet i genomsnitt 2,6 %. För män var den totala arbetslöshetsgraden 2,7 % och för kvinnor 2,4 %.

Årsgenomsnittet fortsättningsvis under 2%
Den öppna arbetslöshetsgraden under 2003 var i genomsnitt 1,9 %, jämfört med 2002 är detta en ökning med 0,1 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa var under 2003 i genomsnitt 255 personer, vilket jämfört med 2002 är en ökning med 21 personer. Antalet öppet arbetslösa män var i genomsnitt 131 personer, och antalet öppet arbetslösa kvinnor var 124 personer. Den totala arbetslöshetsgraden var under 2003 i genomsnitt 2,2 %, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2002. För män var den totala arbetslöshetsgraden 2,3 % och för kvinnor 2,1 %. Det totala antalet arbetslösa var i genomsnitt 291 personer, vilket är en ökning från 2002 med 22 personer.

För att läsa hela meddelandet klicka här.