Arbetslöshetssituationen december 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i december 2,6 %. Jämfört med december 2003 handlar det om en ökning med 0,3 procentenheter. För män var arbetslösheten i december 3,0 % och för kvinnor 2,2 %. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i december 2,9 %. För män var den totala arbetslösheten 3,4 % och för kvinnor 2,3 %. Jämfört med december 2003 minskade antalet lediga platser med 47 procent till 94 stycken. Antalet långtidsarbetslösa var i december 68 personer. Jämfört med december 2003 är detta en ökning med 23 personer. Årsgenomsnittet av den öppna arbetslösheten steg med 0.4 procentenheter till 2,3 %.

Du kan läsa hela meddelandet om du klickar här.