Arbetslöshetssituationen december 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i december 2,3 procent. Jämfört med december 2004 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,3 procentenheter. Arbetslösheten för män var i december 2,6 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än i december 2004. För kvinnor var arbetslösheten i december 2,0 procent, och den har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med december 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i december 2,6 procent, en minskning med 0,3 procentenheter från december 2004. För män var den totala arbetslösheten 3,0 procent och för kvinnor 2,2 procent. Det totala antalet arbetslösa var 352 personer, vilket är 33 färre än i december 2004. Av de arbetslösa var 37 personer placerade genom åtgärder, vilket är 1 person mera än i december 2004. Antalet lediga platser var i december 189 stycken, vilket är en ökning från december 2004 med 95 platser, och 21 platser fler än i november i år. Trenden för lediga platser fortsätter därmed att stiga.

Hela meddelandet kan du läsa här.