Arbetslöshetssituationen december 2006

 

Arbetslösheten steg i decemberDen öppna arbetslöshetsgraden var i december 2,5 procent. Jämfört med december 2005 har arbetslöshetsgraden stigit med 0,1 procentenheter.  Arbetslösheten för män var i december 2,7 procent, vilket är bara marginellt högre  än  i december 2005.  För kvinnor var arbetslösheten i december 2,3 procent, och den har stigit med 0,2 procentenheter jämfört med december 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i december 2,8 procent, en ökning med 0,2 procentenheter från december 2005. För   kvinnor låg den totala arbetslösheten på 2,5 procent och för män 3,2 procent. Det totala antalet arbetslösa var 381 personer, vilket är 29 personer fler än i december 2005. Av de arbetslösa var 50 personer placerade genom åtgärder, vilket är 13 personer fler än i december 2005. Antalet lediga platser var i december 132 stycken, vilket är en minskning från december 2005 med 57 platser, men 34 platser fler än i november i år. Trenden för lediga platser är svagt nedåtgående.

Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i december 77 personer (6,1 %), vilket är en ökning med 19 personer jämfört med december 2005.  Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i december 75 personer (3,0 %), en ökning med 8 personer jämfört med december 2005. Antalet långtidsarbetslösa var i december 48 personer (0,4 %). Jämfört med december 2005 är detta en ökning med 4 personer. 

Hela meddelandet kan du läsa här.