Arbetslöshetssituationen december 2007

 

Arbetslösheten sjönk i decemberDen öppna arbetslöshetsgraden var i december 2,1 procent. Jämfört med december 2006 har arbetslöshetsgraden sjunkit med 0,3 procentenheter.  Arbetslösheten för män var i december 2,3 procent, vilket är 0,3 procentenheter  lägre  än  i december 2006.  För kvinnor var arbetslösheten i december 1,9 procent, och även den har sjunkit med 0,3 procentenheter jämfört med december 2006. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i december 2,6 procent, en minskning med 0,3 procentenheter från december 2006. För kvinnor låg den totala arbetslösheten på 2,3 procent och för män 2,9 procent. Det totala antalet arbetslösa var 346 personer, vilket är 35 personer färre än i december 2006. Av de arbetslösa var 58 personer placerade genom åtgärder, vilket är 8 personer fler än i december 2006. Antalet lediga platser var i december 197 stycken, vilket är en ökning från december 2006 med 65 platser,  och det är 36 platser fler än i november i år. Trenden för lediga platser är uppåtgående.

Ett år med sjunkande arbetslöshet och ökande antal lediga platser
Den öppna arbetslösheten var under 2007 i genomsnitt 2,1 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än i 2006. Kvinnors arbetslöshetsgrad sjönk med 0,2 procentenheter, medan männens sjönk med 0,1 procentenheter i jämförelse med år 2006. Antalet öppet arbetslösa var under 2007 i genomsnitt 277,  24 personer färre än under det tidigare året. Antalet arbetslösa män var 152  (2,2 %), d v s 10 personer färre än under 2006.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 125  (1,9 %).  Arbetslösheten bland långtidsarbetslösa och äldre gick dock aningen uppåt. Ungdomsarbetslösheten däremot sjönk med 0,7 procentenheter till 4,6 procent.  Långtidsarbetslösheten var enbart 0,4 procent, vilket visar att den största delen av den nuvarande arbetslösheten är av tillfällig karaktär som uppstår vid förändringar  i utbud och efterfrågan av arbetskraft. Det genomsnittliga antalet lediga tjänster under år 2007 ökade med 53 st till 288 st från året innan. De lediga tjänsterna tillsattes relativt snabbt då 57% av dem var tillsatta inom tre veckor under år 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.