Arbetslöshetssituationen december 2011

Arbetslöshetsgraden 2,9 procent i december

I december sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med december ifjol då den var 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (3,5 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,7 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i december ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,7 procentenheter lägre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (71 st) minskade med 25 personer jämfört med december ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsättningsvis högst i Eckerö i december

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i december till 3,4 procent, i december ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i december till 2,5 procent (2,8 procent i december ifjol) och i skärgården sjönk den till 2,5 procent (2,9 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Eckerö med 4,9 procent och lägst i Lumparland med 1,0 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2011
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade kraftigt i december

Antalet lediga platser var i december 166 stycken, och det är hela 69 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 40,3 procent i december i år, vilket var 18,4 procentenheter högre än i december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,7 respektive 3,0 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 58,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 844 st i slutet av december vilket är 51 personer färre än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 99 st lediga platser, vilket är 21 platser färre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68 procent inom tre veckor, samma som i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (23 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 2 st sjöarbetsplatser.

Lägre arbetslöshetsgrad fjärde kvartalet 2011

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2011 i genomsnitt 2,8 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2010 är detta en minskning med 0,1 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet minskade med 0,3 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad var oförändrad. Under det fjärde kvartalet 2011 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 2,7 procent, medan männens var 3,0 procent.

2011 var ett år med lägre arbetslöshet

Den öppna arbetslösheten var under år 2011 i genomsnitt 2,8 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än år 2010. Kvinnors arbetslöshetsgrad minskade med 0,5 procentenheter, medan männens minskade med 0,1 procentenheter i jämförelse med år 2010. Antalet öppet arbetslösa var under 2011 i genomsnitt 398,  34 personer färre än under året innan. Antalet arbetslösa män var 212 (3,0 procent), 6 personer färre än under 2010.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 185 (2,6 procent), 27 personer färre än under 2010.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2011 ökade med 54 st till 216 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2011 i genomsnitt 837 st varje månad, vilket är 25 personer färre än ett år tidigare. Under år 2011 tillsattes i genomsnitt 179 st lediga platser varje månad, vilket var 26 st fler än under fjolåret. De lediga tjänsterna tillsattes relativt snabbt då ca 55 procent av dem var tillsatta inom tre veckor under år 2011.

Arbetslöshetsgrader och lediga platser år 1989-2011
Linjediagram som visar arbetslöshetsgrader samt antal lediga platser

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 januari 2012

Kommande publicering preliminärt 2 februari 2012