Arbetslöshetssituationen december 2014

Arbetslöshetsgraden 4,4 procent i december

I december var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,4 procent, i december ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,6 procent, och var för de åländska männen 5,1 procent och för de åländska kvinnorna 4,2 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,6 procent, i december ifjol var den 8,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,9 procent, i december ifjol var andelen 3,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa (178 st) ökade märkbart jämfört med december ifjol (117 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i december till 5,6 procent, i december ifjol var den 5,0 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i december 3,7 procent (3,4 procent i december ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,1 procent (3,0 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Geta (med 6,1 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga i december.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i december 116 stycken (inklusive 15 sommarjobb och åtta platser utanför Åland), och det är 22 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 18,3 procent i december i år, vilket är 6,1 procentenheter mindre än december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i december till 4,2 procent och den totala arbetslösheten till 4,4 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 27,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 102 st i slutet av december vilket är 69 personer fler än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 98 st lediga platser, vilket är fyra platser fler än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 63,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 69,1 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal samt övriga arbetstagare (med 21 st respektive 20 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast fem sjöarbetsplatser.

Högre arbetslöshetsgrad under det fjärde kvartalet 2014

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2014 i genomsnitt 4,2 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2013 är detta en ökning med i genomsnitt 0,4 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet ökade med 0,4 procentenheter medan männens arbetslöshet ökade med 0,3 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2014 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,8 procent, medan männens var 4,5 procent.

Ett år med högre arbetslöshet samt lägre antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2014 i genomsnitt 4,0 procent, vilket är 0,5 procentenheter högre än år 2013. Kvinnornas arbetslöshetsgrad ökade med 0,5 procentenheter i jämförelse med år 2013 medan männens ökade med 0,4 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa var under 2014 i genomsnitt 579 personer, 79 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var 310 (4,4 procent), 36 personer fler än under 2013.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 268 (3,7 procent), 43 personer fler än under 2013.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2014 minskade med 27 st till 204 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2014 i genomsnitt 1 042 st varje månad, vilket är 93 personer fler än ett år tidigare. Under år 2014 tillsattes i genomsnitt 176 st lediga platser varje månad, vilket var 12 st färre än under fjolåret. Av de lediga tjänsterna tillsattes ca 51,6 procent av dem inom tre veckor under år 2014 (ca 52,8 procent år 2013).

Figur 2: Arbetslöshetsgrader och lediga platser år 1989-2014
Linjediagram som illustrerar arbetslöshetsgrader samt antal lediga platser

Under år 2014 var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 5,2 procent i Mariehamn,  jämfört med 4,5 procent under år 2013. I skärgården var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 3,1 procent år 2014 (2,4 procent år 2013), medan den var 3,2 procent på landsbygden (3,0 procent år 2013). Under året hade Sottunga lägst genomsnittlig öppen arbetslöshetgrad med 0,6 procent, medan Geta hade högst med 5,3 procent.

Figur 3: Den öppna arbetslöshetsgraden per kommun 2014, procent
Karta som visar den öppna arbetslöshetsgraden per kommun

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 7 januari 2015 

Kommande publicering preliminärt 2 februari 2015