Arbetslöshetssituationen december 2015

Arbetslöshetsgraden 4,2 procent i december

I december var den öppna arbetslöshetsgraden 4,2 procent, i december ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,5 procent, och var för de åländska männen 5,2 procent och för de åländska kvinnorna 3,8 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,2 procent, i december ifjol var den 7,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,6 procent, i december ifjol var den 3,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa (154 st) var 24 personer färre jämfört med december ifjol (178 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,2 procent i december ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i december till 5,2 procent, i december ifjol var den 5,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i december oförändrad jämfört med december ifjol (3,7 procent) medan den i skärgården sjönk till 2,9 procent (3,1 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Brändö och Sund (med 5,3 procent vardera) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2015

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade kraftigt

Antalet lediga platser var i december 224 stycken (inklusive 121 sommarjobb samt sex platser utanför Åland), och det är hela 108 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 36,6 procent i december i år, vilket är 18,3 procentenheter högre än december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i december till 3,9 procent och den totala arbetslösheten till 4,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 57,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 135 st i slutet av december vilket är 33 personer mer än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 214 st lediga platser, vilket är 116 platser mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 63,3 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 85 st).

Lägre arbetslöshetsgrad under det fjärde kvartalet 2015

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2015 i genomsnitt 4,0 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2014 är detta en minskning med i genomsnitt 0,2 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet minskade med 0,4 procentenheter medan männens arbetslöshet i genomsnitt var oförändrad. Under det fjärde kvartalet 2015 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,5 procent, medan männens var 4,5 procent.

Ett år med lägre arbetslöshet samt högre antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2015 i genomsnitt 3,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än år 2014. Kvinnornas arbetslöshetsgrad minskade med 0,3 procentenheter i jämförelse med år 2014 medan männens minskade med 0,1 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa var under 2015 i genomsnitt 553 personer, 26 personer färre än under året innan. Antalet arbetslösa män var 303 (4,3 procent), sju personer färre än under 2014.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 249 (3,4 procent), 19 personer färre än under 2014.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2015 ökade med 34 st till 238 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2015 i genomsnitt 1 050 st varje månad, vilket är åtta personer mer än ett år tidigare. Under år 2015 tillsattes i genomsnitt 199 st lediga platser varje månad, vilket var 23 st mer än under fjolåret. Av de lediga tjänsterna tillsattes ca 53,1 procent av dem inom tre veckor under år 2015 (ca 51,6 procent år 2014).

Figur 2: Arbetslöshetsgrader och lediga platser år 1989–2015

Linjediagram som illustrerar arbetslöshetsgraderna samt antalet lediga platser

Under år 2015 var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 4,7 procent i Mariehamn,  jämfört med 5,2 procent under år 2014. I skärgården var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 2,6 procent år 2015 (3,1 procent år 2014), medan den var 3,3 procent på landsbygden (3,2 procent år 2014). Under året hade Geta högst genomsnittlig öppen arbetslöshetgrad med 4,9 procent, medan Sottunga inte hade någon registrerad arbetslös person under hela år 2015.

Figur 3: Den öppna arbetslöshetsgraden per kommun 2015, procent

Karta som visar den öppna arbetslöshetsgraden per kommun 

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 januari 2016

Kommande publicering preliminärt 2 februari 2016