Arbetslöshetssituationen februari 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i februari 2,7 %. Jämfört med januari är det en minskning med 0,1 procentenheter, men jämfört med februari 2003 är det en ökning med 0,6 procentenheter. För män var arbetslösheten i februari 2,9 % och för kvinnor 2,4 %.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.