Arbetslöshetssituationen februari 2006

Den öppna arbetslöshetsgraden var i februari 2,5 procent. Jämfört med februari 2005 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,2 procentenheter. Arbetslösheten för män var i februari 2,7 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än i februari 2005. För kvinnor var arbetslösheten i februari 2,2 procent, och den är 0,3 procentenheter högre än i februari 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i februari 2,8 procent, en minskning med 0,2 procentenheter från februari 2005. För män var den totala arbetslösheten 3,1 procent och för kvinnor 2,4 procent. Det totala antalet arbetslösa var 370 personer, vilket är 25 personer färre än i februari 2005. Av de arbetslösa var 32 personer placerade genom åtgärder, vilket är 6 personer färre än i februari 2005. Antalet lediga platser var i februari 483 stycken, vilket är en markant ökning från februari 2005 med 75 platser, och 106 platser fler än i januari 2006. Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i februari 68 personer (5,4 %), vilket är en ökning med 8 personer jämfört med februari 2005. Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i februari 61 personer (2,6 %), en minskning med 15 personer jämfört med februari 2005. Antalet långtidsarbetslösa var i februari 58 personer (0,4 %). Jämfört med februari 2005 är detta en minskning med 21 personer. Den säsongrensade öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,1 respektive 2,4 procent. I och med att årets arbetskraftssiffror har korrigerats, skiljer sig arbetslöshetsgradsuppgifterna för januari aningen från tidigare publicerade uppgifter.

Hela meddelandet kan du läsa här.