Arbetslöshetssituationen februari 2008

Arbetslösheten lägre än ifjol
I februari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, 0,3 procentenheter lägre än i februari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 53 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,5 procent, och den var 0,8 procentenheter högre för de åländska männen (2,9 procent) än för kvinnorna (2,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,1 procent) var 2,8 procentenheter lägre än i februari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,1 procentenheter högre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 24 personer till 42 jämfört med februari ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,6 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I februari var arbetslöshetsgraden 1,5 procent på landsbygden och 2,6 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Brändö med 4,7 procent och i Vårdö med 4,6 procent.

För att läsa hela meddelandet klicka här.