Arbetslöshetssituationen februari 2010

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

I februari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,5 procent, 0,9 procentenhet högre än i februari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 45 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (4,2 procent) än för kvinnorna (3,3 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,4 procent) var 2,8 procentenheter högre än i februari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,8 procentenheter högre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 53 personer till 109 jämfört med februari ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden hög i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis ökar, i februari var den 4,2 procent medan den i februari ifjol var 2,9 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i februari 3,0 procent (2,4 procent i februari ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,9 procent (1,9 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Eckerö med 4,6 procent och lägst i Föglö med 1,8 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i februari 267 stycken, och det är 87 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 147 st. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 55,7 procent i februari i år, vilket var hela 44,8 procentenheter lägre än i februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,2 respektive 3,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 35,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 932 st i slutet av februari vilket är 163 personer mer än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 142 st lediga platser, vilket 56 platser mindre än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 64 procent inom tre veckor jämfört med ca 54 procent under februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (49 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 mars 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)