Arbetslöshetssituationen februari 2012

Arbetslöshetsgraden 3,4 procent i februari

I februari ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, jämfört med februari ifjol då den var 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och den var 1,1 procentenheter högre för de åländska männen (4,2 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,6 procent) var 3,6 procentenheter högre än i februari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,6 procent) var 0,3 procentenheter lägre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (89 st) minskade med 15 personer jämfört med februari ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i februari till 4,2 procent, i februari ifjol var den 3,6 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i februari till 2,9 procent (2,6 procent i februari ifjol) och i skärgården sjönk den till 2,5 procent (3,3 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Eckerö med 6,4 procent och lägst i Kumlinge med 1,2 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i februari 385 stycken, och det är 39 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 215 st (i februari ifjol 185 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 81 procent i februari i år, vilket var 1,7 procentenheter högre än i februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 3,1 procent och den totala arbetslösheten till 3,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 51,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 917 st i slutet av februari vilket är 12 personer fler än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 152 st lediga platser, vilket är 5 platser fler än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 59 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (50 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 2 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 mars 2012

Kommande publicering preliminärt 2 april 2012

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden