Arbetslöshetssituationen februari 2013

Arbetslöshetsgraden 4,1 procent i februari

I februari ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 4,1 procent, en ökning med ca 0,7 procentenheter jämfört med februari ifjol då den var 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 50 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,4 procent, och var för de åländska männen 5,2 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (10,6 procent) var 1,1 procentenheter högre än i februari ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,2 procent) var 0,6 procentenheter högre än i februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (120 st) var 31 personer fler jämfört med februari ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i februari till 5,1 procent, i februari ifjol var den 4,2 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i februari till 3,5 procent (2,9 procent i februari ifjol) och i skärgården steg den till 2,7 procent (2,5 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Eckerö, med 5,4 procent medan den var lägst i Lumparland där den uppgick till 1,1 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar kraftigt

Antalet lediga platser var i februari 509 stycken (inklusive 206 sommararbetsplatser), och det är hela 124 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 88,4 procent i februari i år, vilket är 7,8 procentenheter mer än februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 3,6 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 55,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 025 st i slutet av februari vilket är hela 108 personer fler än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 276 st lediga platser, vilket är 124 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 70,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 58,6 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 136 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 113 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan textPublicerad: 6 mars 2013 (uppdaterad 12 mars 2013)

Kommande publicering preliminärt 4 april 2013