Arbetslöshetssituationen februari 2015

Arbetslöshetsgraden 4,2 procent i februari

I februari var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,2 procent, i februari ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,5 procent, och var för de åländska männen 5,2 procent och för de åländska kvinnorna 3,8 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,7 procent, i februari ifjol var den 8,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,8 procent, i februari ifjol var andelen 3,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa (172 st) ökade märkbart jämfört med februari ifjol (140 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,0 procent ifjol). Observera att uppgiften för den arbetsföra befolkningen justeras i januari varje år, år 2015 ökade antalet arbetsföra personer marginellt.

Arbetslöshetsgraden sjönk både i Mariehamn och i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i februari till 5,2 procent, i februari ifjol var den 5,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i februari 3,6 procent (3,2 procent i februari ifjol) medan den i skärgården sjönk till 3,1 procent (3,7 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Kökar (med 6,7 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i februari 413 stycken (inklusive 219 sommarjobb och 63 platser utanför Åland), och det är 37 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 67,5 procent i februari i år, vilket är 3,9 procentenheter högre än februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 3,9 procent och den totala arbetslösheten till 4,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 39,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 119 st i slutet av februari vilket är 71 personer fler än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 230 st lediga platser, vilket är fem platser fler än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,2 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 76 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 mars 2015 

Kommande publicering preliminärt 2 april 2015

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden