Arbetslöshetssituationen januari 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i januari 2,9 %. Jämfört med januari 2004 har arbetslöshetsgraden ökat med 0,1 procentenheter. Arbetslösheten för män var i januari 3,7 % och den har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med januari 2004. För kvinnor var arbetslösheten i januari 2,2 % vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med januari 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i januari 3,2 %. För män var den totala arbetslösheten 4,0 % och för kvinnor 2,4 %. Det totala antalet arbetslösa var 431 personer, vilket är 11 personer fler än i januari 2004.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.