Arbetslöshetssituationen januari 2006

Den öppna arbetslöshetsgraden var i januari 2,6 procent. Jämfört med januari 2005 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,3 procentenheter. Arbetslösheten för män var i januari 3,0 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än i januari 2005. För kvinnor var arbetslösheten i januari 2,2 procent, och den är oförändrad från januari 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i januari 2,8 procent, en minskning med 0,4 procentenheter från januari 2005. För män var den totala arbetslösheten 3,3 procent och för kvinnor 2,3 procent. Det totala antalet arbetslösa var 378 personer, vilket är 53 personer färre än i januari 2005.

Hela meddelandet kan du läsa här.