Arbetslöshetssituationen januari 2008

Arbetslösheten lägre än ifjol
I januari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,4 procent, 0,2 procentenheter lägre än i januari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 54 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,8 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (2,4 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,4 procent) var 2,4 procentenheter lägre än i januari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,7 procent) var 0,3 procentenheter lägre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 15 personer till 43 jämfört med januari ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (3,2 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I januari var arbetslöshetsgraden 1,8 procent på landsbygden och 2,7 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i januari högst i Brändö med 6,0 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden