Arbetslöshetssituationen januari 2009

Något ökad öppen arbetslöshet i januari
I januari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent, 0,1 procentenheter högre än i januari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 38 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,7 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (2,3 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,1 procentenheter lägre än i januari 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,5 procent) var 0,1 procentenheter högre än i januari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,5 procentenheter lägre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 8 personer till 51 jämfört med januari ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Gruppermitteringarnas påverkan på statistikföringen
Utöver det antal arbetslösa som syns i tabellerna fanns det 28 gruppermitterade personer per 1.2.2009 som inte - p g a annorlunda administration av grupppermiterade jämfört med enskilt permitterade - ingår i Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets register som är basen för denna statistik. Detta innebär att det totala antalet öppet arbetslösa/permitterade i januari var 367 personer vilket motsvarar 2,7 procents öppen arbetslöshetsgrad. Den totala arbetslöshetsgraden med de grupppermitterade uppgick till 2,9 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i januari 318 stycken, och det är 16 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 93,8 procent i januari i år, vilket var 7,1 procentenheter lägre än i januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 90,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 712 st i slutet av januari vilket är 45 personer färre än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 144 st lediga platser, vilket var 28 st färre än under januari ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57 procent inom tre veckor jämfört med ca 65 procent under januari ifjol.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden