Arbetslöshetssituationen januari 2010

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

I januari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, 1,0 procentenhet högre än i januari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och den var 0,7 procentenheter högre för de åländska männen (4,1 procent) än för kvinnorna (3,4 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (10,4 procent) var 4,9 procentenheter högre än i januari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,7 procentenheter högre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 47 personer till 98 jämfört med januari ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden hög i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökar, i januari var den 4,1 procent medan den i januari ifjol var 2,9 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i januari till 3,0 procent (2,3 procent i januari ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,8 procent (1,5 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari högst i Geta med 5,5 procent och lägst i Kumlinge med 1,9 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i januari 223 stycken, och det är 95 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 121 st. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 46,7 procent i januari i år, vilket var hela 47,2 procentenheter lägre än i januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,0 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 40,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 913 st i slutet av januari vilket är 201 personer mer än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 144 st lediga platser, vilket är samma antal som under januari ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 42 procent inom tre veckor jämfört med ca 57 procent under januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin transport och kommunikation (55 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 54 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 februari 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)