Arbetslöshetssituationen januari 2012

Arbetslöshetsgraden ökade till 3,4 procent i januari

I januari ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, jämfört med januari ifjol då den var 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 38 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och den var 1,2 procentenheter högre för de åländska männen (4,3 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,3 procent) var 2,2 procentenheter högre än i januari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,6 procent) var 0,1 procentenheter lägre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (75 st) minskade med 23 personer jämfört med januari ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i januari till 4,3 procent, i januari ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i januari oförändrad (2,8 procent) och i skärgården sjönk den till 2,8 procent (3,2 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari högst i Eckerö med 6,0 procent och lägst i Sottunga och Vårdö med 1,5 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i januari 277 stycken, och det är 26 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 149 st (i januari ifjol 127 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 57 procent i januari i år, vilket var 2,1 procentenheter högre än i januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i januari till 3,0 procent och den totala arbetslösheten till 3,4 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 50,6 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 902 st i slutet av januari vilket är 2 personer färre än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 154 st lediga platser, vilket är 46 platser fler än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66 procent inom tre veckor, jämfört med ca 68 i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (52 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelande, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 februari 2012

Kommande publicering preliminärt 2 mars 2012

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden