Arbetslöshetssituationen januari 2014

Arbetslöshetsgraden 3,9 procent i januari

I januari sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 3,9 procent, en minskning med ca 0,2 procentenheter jämfört med januari ifjol då den var 4,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 38 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,2 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,8 procent, i januari ifjol var den 10,9 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,1 procent, samma som i januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (116 st) minskade något jämfört med januari ifjol (118 st), och utgör 0,8 procent av arbetskraften.Observera att uppgiften för den arbetsföra befolkningen justeras i januari varje år, år 2014 ökade antalet arbetsföra personer.

Arbetslöshetsgraden högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade marginellt i januari till 5,0 procent, i januari ifjol var den 4,9 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i januari till 3,2 procent (3,5 procent i januari ifjol) medan den i skärgården var i det närmaste oförändrad (3,4 procent). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari högst i Kökar, med 7,5 procent, medan den var lägst i Lumparland, med 1,5 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i januari 319 stycken (inklusive 191 sommarjobb och 17 platser utanför Åland), och det är hela 145 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 56,6 procent i januari i år, vilket är 23,7 procentenheter mindre än januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i januari till 3,4 procent och den totala arbetslösheten till 3,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 44,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 036 st i slutet av januari vilket är 8 personer fler än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 117 st lediga platser, vilket är hela 46 platser färre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 51,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,1 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 55 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 februari 2014 

Kommande publicering preliminärt 4 mars 2014