Arbetslöshetssituationen januari 2015

Arbetslöshetsgraden 4,4 procent i januari

I januari var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,4 procent, i januari ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 33 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,6 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 4,1 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,2 procent, i januari ifjol var den 6,8 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,7 procent, i januari ifjol var andelen 3,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa (168 st) ökade märkbart jämfört med januari ifjol (116 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i januari till 5,3 procent, i januari ifjol var den 5,0 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i januari 3,7 procent (3,2 procent i januari ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,5 procent (3,4 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari högst i Kökar (med 7,7 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i januari 309 stycken (inklusive 192 sommarjobb och 11 platser utanför Åland), och det är tio platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 49,2 procent i januari i år, vilket är 7,4 procentenheter mindre än januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i januari till 4,0 procent och den totala arbetslösheten till 4,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 35,6 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 089 st i slutet av januari vilket är 53 personer fler än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 108 st lediga platser, vilket är nio platser mindre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 51,3 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 38 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 februari 2015 

Kommande publicering preliminärt 2 mars 2015

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden