Arbetslöshetssituationen juli 2004

Ungdomsarbetslösheten ökade i juli
Den öppna arbetslöshetsgraden var i juli 1,9 %. Jämfört med juni har arbetslöshetsgraden ökat med 0,1 procentenheter och jämfört med juli 2003 har den ökat med 0,2 procentenheter. För män var arbetslösheten i juli 2,0 % och för kvinnor 1,8 %.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.