Arbetslöshetssituationen juli 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i juli 2,0 procent. Jämfört med juli 2004 har arbetslöshetsgraden stigit 0,1 procentenheter. Arbetslösheten för män var i juli 2,0 procent, vilket är samma nivå som i juli 2004. För kvinnor var arbetslösheten i juli 1,9 procent, och den har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med juli 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i juli 2,2 procent, oförändrad från juli 2004.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.