Arbetslöshetssituationen juli 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,7 procent i juli
I juli uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, 0,8 procentenheter högre än i juli ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,0 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var även den 0,8 procentenheter högre än i juli 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,4 procent) var 1,9 procentenheter högre än i juli ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,3 procent) var 0,3 procentenheter högre än i juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 21 personer till 70 jämfört med juli ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i skärgården
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i juli var den 2,3 procent medan den i juli ifjol var 1,3 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i juli till 3,4 procent (2,6 procent i juli ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,0 procent (2,2 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Eckerö med 3,7 procent och lägst i Kumlinge med 0,6 procent.

Antalet lediga platser ökar något
Antalet lediga platser var i juli 153 stycken, och det är 5 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 40,9 procent i juli i år, vilket var 16,5 procentenheter lägre än i juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till  52,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 740 st i slutet av juli vilket är 142 personer fler än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 88 st lediga platser, vilket var 158 st färre än under juli ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 67 procent inom tre veckor jämfört med ca 47 procent under juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (28 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden