Arbetslöshetssituationen juli 2010

Arbetslöshetsgraden fortsättningsvis över tre procent

I juli uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, 0,4 procentenheter högre än i juli ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska kvinnorna (3,5 procent) än för männen (3,3 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,0 procent) var 1,6 procentenheter högre än i juli ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,7 procentenheter högre i juli i år jämfört med juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 41 personer till 111 jämfört med juli ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i juli var den 4,1 procent medan den i juli ifjol var 3,4 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juli 2,6 procent (2,3 procent i juli ifjol) medan den i skärgården minskade till 1,9 procent (2,0 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Mariehamn med 4,1 procent, medan Lumparland och Sottunga inte hade några arbetslösa i juli.

Antalet tillsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i juli 138 stycken, och det är 15 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 31,7 procent i juli i år, vilket var 9,2 procentenheter lägre än i juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,4 respektive 3,7 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 37,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 829 st i slutet av juli vilket är hela 89 personer mer än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 101 st lediga platser, vilket är 13 platser fler än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 58 procent inom tre veckor jämfört med ca 67 procent under juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (27 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 augusti 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)