Arbetslöshetssituationen juli 2011

Arbetslöshetsgraden 2,7 procent i juli

I juli sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, jämfört med juli ifjol då den var 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (3,1 procent) än för kvinnorna (2,8 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,7 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i juli ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,6 procentenheter lägre i juli i år jämfört med juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (85 st) minskade med 26 personer jämfört med juli ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att stiga i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i juli till 3,7 procent, i juli ifjol var den 4,1 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i juli till 2,1 procent (2,6 procent i juli ifjol) medan den i skärgården steg till 2,1 procent (1,9 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Mariehamn, och lägst i Lumparland och Vårdö med 1,0 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i juli 151 stycken, och det är 13 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 38,8 procent i juli i år, vilket var 7,1 procentenheter högre än i juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 49,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 792 st i slutet av juli vilket är 37 personer färre än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 138 st lediga platser, vilket är 37 platser fler än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 33 procent inom tre veckor jämfört med ca 58 procent under juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (55 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 10 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 augusti 2011

Kommande publicering preliminärt 1 september 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)