Arbetslöshetssituationen juli 2012

Arbetslöshetsgraden 2,9 procent i juli

I juli ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, en ökning med ca 0,2 procentenheter jämfört med juli ifjol då den var 2,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,6 procent) var 0,1 procentenheter lägre än i juli ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,3 procent) var även den 0,1 procentenheter lägre än i juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (100 st) var 15 personer fler jämfört med juli ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden minskar i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juli till 4,0 procent, i juli ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i juli till 2,2 procent (2,1 procent i juli ifjol) och i skärgården minskade den till 1,9 procent (2,1 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Brändö med 4,1 procent medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa personer.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar

Antalet lediga platser var i juli 119 stycken, och det är 32 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 28,8 procent i juli i år, vilket var 10,0 procentenheter lägre än i juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juli till 2,9 procent och den totala arbetslösheten till 3,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 43,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 831 st i slutet av juli vilket är 39 personer fler än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 160 st lediga platser, vilket är 22 platser fler än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 43 procent inom tre veckor, jämfört med ca 33 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 47 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 11 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 6 augusti 2012

Kommande publicering preliminärt 3 september 2012