Arbetslöshetssituationen juli 2013

Arbetslöshetsgraden 3,4 procent i juli

I juli ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, en ökning med ca 0,5 procentenheter jämfört med juli ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och var för de åländska männen 4,1 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,5 procent, i juli ifjol var den 5,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,6 procent) var 0,3 procentenheter högre än i juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (117 st) var 17 personer fler jämfört med juli ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juli till 4,6 procent, i juli ifjol var den 4,0 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i juli till 2,6 procent (2,2 procent i juli ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,1 procent (1,9 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Geta, med 5,3 procent, medan den var lägst i Sottunga där det inte fanns några arbetslösa personer i juli.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet tillsatta platser minskar

Antalet lediga platser var i juli 167 stycken (inklusive 22 sommararbetsplatser samt 5 platser utanför Åland), och det är 48 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 35,0 procent i juli i år, vilket är 6,2 procentenheter mer än juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juli till 3,6 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 48,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 916 st i slutet av juli vilket är 85 personer fler än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 110 st lediga platser, vilket är hela 50 platser mindre än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 42,5 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 48 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 2 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 augusti 2013

Kommande publicering preliminärt 3 september 2013