Arbetslöshetssituationen juli 2014

Arbetslöshetsgraden 4,1 procent i juli

I juli var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent, i juli ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 31 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 4,0 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, i juli ifjol var den 6,5 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,3 procent, i juli ifjol var andelen 2,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa (164 st) ökade jämfört med juli ifjol (117 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juli till 5,4 procent, i juli ifjol var den 4,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juli 3,2 procent (2,6 procent i juli ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,6 procent (2,1 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Mariehamn, med 5,4 procent, medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa i juli.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i juli 153 stycken (inklusive 20 sommarjobb och 15 platser utanför Åland), och det är 14 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 26,2 procent i juli i år, vilket är 8,9 procentenheter mindre än juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juli till 4,3 procent och den totala arbetslösheten till 4,6 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 34,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 032 st i slutet av juli vilket är 116 personer fler än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 82 st lediga platser, vilket är 28 platser mindre än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65,5 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 19 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser. Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 augusti 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 september 2014