Arbetslöshetssituationen juli 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i juli

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i juli ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 3,9 procent för männen. I juli var 0,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,2 procent, samma som i juli ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,9 procent jämfört med 6,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (3,7 procent i juli ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (203 stycken) var högre än i juli ifjol (189 stycken), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (samma andel som i juli ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 75 stycken över 55 år (2,2 procent) och 18 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 36 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,5 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk på landsbygden

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli var 5,0 procent (4,9 procent i juli ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i juli till ca 2,6 procent (2,9 procent i juli ifjol) medan det i skärgården steg till ca 2,8 procent (2,2 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juli högst i Mariehamn (med 5,0 procent) medan det var lägst i Lumparland (med 1,0 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade marginellt

Antalet lediga platser var i juli 217 stycken (inklusive 51 sommararbetsplatser), och det är två platser mer än i juli 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 40,1 procent i juli i år, vilket är 1,5 procentenheter mer än juli ifjol. Under juli månad tillsattes 125 stycken lediga platser vilket är 32 platser mindre än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 46,5 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 51 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax