Arbetslöshetssituationen juni 2004

Ungdomsarbetslösheten minskade i juni
Den öppna arbetslöshetsgraden var i juni 1,8 %. Jämfört med maj är arbetslöshetsgraden oförändrad, men jämfört med juni 2003 har den ökat med 0,2 procentenheter. För män var arbetslösheten i juni 2,0 % och för kvinnor 1,7 %.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.