Arbetslöshetssituationen juni 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i juni 1,9 procent. Jämfört med juni 2004 har arbetslöshetsgraden stigit 0,1 procentenheter. Arbetslösheten för män var i juni 2,0 procent och den har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med juni 2004. För kvinnor var arbetslösheten i juni 1,7 procent vilket är samma nivå som i juni 2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.