Arbetslöshetssituationen juni 2006

Öppna arbetslösheten 2 procent - 2,5 procent i staden jämfört med 1,6 procent i landskommunerna
I juni var den öppna arbetslöshetsgraden 2,0 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med juni ifjol. Arbetslöshetsgraden var lika för de åländska männen och kvinnorna (0,3 procentenheter högre för kvinnorna jämfört med juni 2005). En regionvis jämförelse visar på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,5 procent) jämfört med i skärgården (1,8 procent) och landsbygden (1,6 procent). Den totala arbetslöshetsgraden, som även inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder (40 stycken), var i juni 2,3 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än juni ifjol. För männen var den totala arbetslösheten 2,4 procent och för kvinnor 2,2 procent. I juni var det totala antalet arbetslösa 308 personer, vilket är 18 personer fler jämfört med juni 2005.

Arbetslöshetsgraden för personer yngre än 25 år var i juni 3,2 procent vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med ett år tidigare. Även arbetslöshetsgraden för personer 55 år och äldre var något högre i juni i år, 2,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa var 44 personer, vilket är 18 personer färre jämfört med juni 2005. Antalet lediga platser var i juni 212 stycken, av vilka de flesta liksom tidigare finns inom service (72 stycken) samt hälsovård och socialt arbete (46 stycken). Jämfört med situationen ett år tidigare har antalet lediga platser ökat med 32 stycken, men även antalet arbetslösa arbetssökanden har ökat.

Hela meddelandet finns i bifogad pdf nedan.