Arbetslöshetssituationen juni 2007

Arbetslösheten fortsätter att sjunka
I juni uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,7 procent, 0,3 procentenheter lägre än i juni ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 60 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,1 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (2,3 procent) än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 0,1 procentenheter högre  (3,3 procent) än i juni ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (1,9 procent) var 0,1 procentenheter lägre i juni i år jämfört med juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 13 personer till 57 jämfört med juni ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,4 procent för denna kategori. Antalet lediga platser var i juni 225 stycken, och det är 13 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var  99,1 procent i juni i år, vilket var 20,0 procentenheter högre än i juni ifjol. Antalet lediga platser översteg antalet arbetslösa i nästan samtliga yrkeskategorier. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 102 procent. 263 st lediga platser tillsattes under juni månad, vilket var 23 st fler än  under juni ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 60 procent  inom tre veckor jämfört med 64 procent under juni ifjol. Nyanställningarna koncentrerade sig i  yrkeskategorierna service samt hälsovård och socialt arbete, åtföljda av administrativt kontorsarbete och transport och kommunikation. Av de samtliga tillsatta tjänsterna var 35 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.