Arbetslöshetssituationen juni 2010

Arbetslöshetsgraden åter över tre procent

I juni uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, 0,6 procentenheter högre än i juni ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska kvinnorna (3,6 procent) än för männen (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,4 procent) var 2,3 procentenheter högre än i juni ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,8 procentenheter högre i juni i år jämfört med juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 44 personer till 110 jämfört med juni ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att minska i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i juni var den 3,9 procent medan den i juni ifjol var 3,1 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juni 2,6 procent (2,0 procent i juni ifjol) medan den i skärgården minskade till 1,7 procent (2,1 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni fortsättningsvis högst i Eckerö med 4,0 procent, medan Lumparland och Sottunga inte hade några arbetslösa i juni.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i juni 131 stycken, och det är 9 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en del sommarvikariat, 24 st (per den 30.6). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 30,6 procent i juni i år, vilket var 10,7 procentenheter lägre än i juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,5 respektive 3,8 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 31,6 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 805 st i slutet av juni vilket är hela 109 personer mer än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 169 st lediga platser, vilket är 17 platser mindre än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66 procent inom tre veckor jämfört med ca 65 procent under juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (53 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juli 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)