Arbetslöshetssituationen juni 2011

Arbetslöshetsgraden 2,6 procent i juni

I juni sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,6 procent, jämfört med juni ifjol då den var 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,9 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (3,0 procent) än för kvinnorna (2,7 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,3 procent) var 2,1 procentenheter lägre än i juni ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var 0,9 procentenheter lägre i juni i år jämfört med juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (87 st) minskade med 23 personer jämfört med juni ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden stiger i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i juni till 3,3 procent, i juni ifjol var den 3,9 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i juni till 2,0 procent (2,6 procent i juni ifjol) medan den i skärgården steg till 2,5 procent (1,7 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Kumlinge och Kökar med 3,5 procent, och lägst i Lumparland med 1,0 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i juni 199 stycken, och det är 68 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är största delen sommarvikariat, 57 st (i juni ifjol 24 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 54,1 procent i juni i år, vilket var 23,5 procentenheter högre än i juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 60,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 774 st i slutet av juni vilket är 31 personer färre än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 246 st lediga platser, vilket är 77 platser fler än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 49 procent inom tre veckor jämfört med ca 66 procent under juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (68 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 juli 2011

Kommande publicering preliminärt 15 augusti 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)