Arbetslöshetssituationen juni 2012

Arbetslöshetsgraden 2,7 procent i juni

I juni ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, en ökning med ca 0,2 procentenheter jämfört med juni ifjol då den var 2,6 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 41 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,9 procent) var 0,7 procentenheter högre än i juni ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var oförändrad jämfört med juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (94 st) var 7 personer fler jämfört med juni ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden minskar i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juni till 3,6 procent, i juni ifjol var den 3,3 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i juni till 2,2 procent (2,0 procent i juni ifjol) och i skärgården minskade den till 1,6 procent (2,5 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Brändö med 3,7 procent medan det i Lumparland inte fanns några arbetslösa personer.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet tillsatta platser minskar

Antalet lediga platser var i juni 174 stycken, och det är 25 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 49 st (i juni ifjol 57 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 44,7 procent i juni i år, vilket var 9,3 procentenheter lägre än i juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juni till 2,9 procent och den totala arbetslösheten till 3,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 47,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 795 st i slutet av juni vilket är 21 personer fler än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 161 st lediga platser, vilket är hela 85 platser färre än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 77 procent inom tre veckor, jämfört med ca 49 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 47 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 2 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juli 2012

Kommande publicering preliminärt 6 augusti 2012