Arbetslöshetssituationen juni 2013

Arbetslöshetsgraden 3,1 procent i juni

I juni ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, en ökning med ca 0,3 procentenheter jämfört med juni ifjol då den var 2,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och var för de åländska männen 3,7 procent och för de åländska kvinnorna 3,0 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, i juni ifjol var den 5,9 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,3 procentenheter högre än i juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (116 st) var 22 personer fler jämfört med juni ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juni till 4,1 procent, i juni ifjol var den 3,6 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i juni till 2,4 procent (2,2 procent i juni ifjol) medan den i skärgården ökade till 1,8 procent (1,6 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Mariehamn, med 4,1 procent, medan den var lägst i Sottunga där det inte fanns några arbetslösa personer i juni.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)  

Antalet arbetssökande ökar

Antalet lediga platser var i juni 151 stycken (inklusive 22 sommararbetsplatser samt 2 platser utanför Åland), och det är 23 platser färre jämfört med situationen ett år tidigare. I juni ifjol var sommararbetsplatserna 49 st (samt 4 lediga platser utanför Åland). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 34,9 procent i juni i år, vilket är 9,9 procentenheter mindre än juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juni till 3,4 procent och den totala arbetslösheten till 3,8 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 39,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 853 st i slutet av juni vilket är 58 personer fler än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 172 st lediga platser, vilket är 11 platser mer än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 77,0 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 82 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Kenth Häggblom (kenth.haggblom[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 juli 2013

Kommande publicering preliminärt 6 augusti 2013