Arbetslöshetssituationen juni 2015

Arbetslöshetsgraden 3,5 procent i juni

I juni var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,5 procent, i juni ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och var för de åländska männen 4,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 4,4 procent, i juni ifjol var den 6,8 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,2 procent, i juni ifjol var andelen 3,3 procent. Antalet långtidsarbetslösa (146 st) var tio personer färre jämfört med juni ifjol (156 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i juni ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk kraftigt i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i juni till 4,5 procent, i juni ifjol var den 5,4 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juni 2,9 procent (i det närmaste oförändrad jämfört med juni ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,3 procent (2,9 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Kökar (med 4,8 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i juni 216 stycken (inklusive 24 sommarjobb och tre platser utanför Åland), och det är hela 77 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 43,0 procent i juni i år, vilket är 18,7 procentenheter högre än juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juni till 3,8 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 49,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 951 st i slutet av juni vilket är 62 personer färre än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 192 st lediga platser, vilket är åtta platser fler än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 63,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 44,6 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 50 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juli 2015 

Kommande publicering preliminärt 3 augusti 2015