Arbetslöshetssituationen maj 2004

Ungdomsarbetslösheten minskade i maj
Den öppna arbetslöshetsgraden var i maj 1,8 %. Jämfört med april har arbetslöshetsgraden minskat med 0,2 procentenheter, men jämfört med maj 2003 har den ökat med 0,3 procentenheter. För män var arbetslösheten i maj 2,0 % och för kvinnor 1,5 %.

Vill du läsa hela rapporten klicka här.